GIỚI THIỆU ĐT NHẬT TẢO

ĐIỆN TỬ NHẬT TẢO

Điện Tử Nhật Tảo
Điện Tử Nhật Tảo
** Dịch Vụ: 
-NƠI  Chuyên cung cấp :
+ Linh kiện tivi LCD – Linh kiện tivi LED 3D – Linh kiện tivi Plasma
+ Màn hình tivi LCD LED : SONY – LG – SAMSUNG – TOSHIBA – PANASONIC
+ Bo tivi LCD – Bo tivi LED 3D – Bo tivi Plasma : bo nguồn tivi , bo xử lý tivi , bo Tcon tivi , bo nẹp tivi , bo X , bo Y tivi
+ Board nguồn tivi LCD – Board xử lý tivi LCD – Board Tcon LCD – Board nẹp LCD
+ Board nguồn tivi LED – Board xử lý tivi LED – Board Tcon LED – Board nẹp LED
+Board nguồn tivi Plasma – Board xử lý tivi Plasma – Board Tcon Plasma – Board X , Board Y Plasma
 Hãng SONY : 
Model: KLV- 32BX 35A , 32BX300 , 32BX320, 26BX300 ,…
           KLV- 40BX420 , 40BX450…
           KDL – 32W674, 32R330B…
           KDL – 40W672 , 40W700C…
           KDL – 32EX420 , 32EX310 , 32EX520, 32EX720….
           KDL – 32NX650 , 32NX500 , 32HX750….
           
Hãng SAMSUNG :
Model: LA – 26C350, 26D450,…
           LA – 32C450 , 32D450, 32E420….
           UA – 32EH4003 , 32EH4000…
           UA – 40C5000 , 37C5000…
Hãng LG:
Model: LG 32LK330 , LG 32LK450 , 32CS410 , 32CS560…
             LG 32LB551 , LG 32LF550 ,…
Hãng PANASONIC :
Model : TH 32C10V , 32C10V , 32X20V…
Hãng TOSHIBA : 
Model : 32AV400 , 32PB1V , 32PB2V , 32PB10V …
             32PB200V , 32PB2300….
            
Và các hãng JVC, PHILLIP ….
Rất nhiều model bo mà chúng tôi không kể ra hết tại đây.