SAMSUNG

SAMSUNG

+ CHUYÊN SỬA TIVI LED SAMSUNG + SỬA TIVI SAMSUNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NHẬT TẢO Khi gặp các lỗi sau : 1)Bệnh nguồn: Hiện tượng cháy nổ cầu chì, bật máy không lên, bật máy khoảng 5-10 phút mới chạy hoặc chạy 1 lúc rồi tự ngắt, không lên đèn đỏ báo nguồn… 2)Bệnh Main cao áp: Tivi chạy khoảng từ 2-5s là tự ngắt, màn hình tối vẫn có tiếng, bật…

Đọc thêm...

SONY

SONY

+ CHUYÊN SỬA TIVI LED SONY + Sửa TIVI SONY Khi gặp các lỗi sau : 1)Bệnh nguồn: Hiện tượng cháy nổ cầu chì, bật máy không lên, bật máy khoảng 5-10 phút mới chạy hoặc chạy 1 lúc rồi tự ngắt, không lên đèn đỏ báo nguồn… 2)Bệnh Main cao áp: Tivi chạy khoảng từ 2-5s là tự ngắt, màn hình tối vẫn có tiếng, bật máy lên bị chớp liên tục, màn chỉ…

Đọc thêm...

LG

LG

+ CHUYÊN SỬA TIVI LED LG + Sửa TIVI LG Khi gặp các lỗi sau : 1)Bệnh nguồn: Hiện tượng cháy nổ cầu chì, bật máy không lên, bật máy khoảng 5-10 phút mới chạy hoặc chạy 1 lúc rồi tự ngắt, không lên đèn đỏ báo nguồn… 2)Bệnh Main cao áp: Tivi chạy khoảng từ 2-5s là tự ngắt, màn hình tối vẫn có tiếng, bật máy lên bị chớp liên tục, màn chỉ…

Đọc thêm...