BO xử lý tivi SONY 40EX430

BO xử lý tivi SONY 40EX430

bo xử lý tivi sony 40ex430
bo xử lý tivi sony 40ex430

40EX430 Sony thường gặp bệnh

1 Cắm điện k có đèn nguồn – hỏng thông thường là cục nguồn

2 các trường hợp như lên hình tắt  nháy 2 nháy là hư bo xử lý như trên